Arangement of Glavni trg area in Maribor and pavilion Stari peron

Public competition, recognition, 2010


Ureditev območja Glavnega trga v Mariboru ter paviljon Stari peron

Javni natečaj, priznanje, 2010


axonometric view  aksonometrija celote

English text coming soon ...

"Prostorska zasnova natečajne rešitve značajno enopotezno močno poveže nepravilno širše območje trga z območjem nekdanjega avtobusnega perona in z iztekom na Ulico kneza Koclja. Celotno površino z enovitim tlakom lepo razlije po celem prostoru in s tem podčrta oblikovno in časovno slikovit stavbni ansambel, ki okvirja obravnavani prostor. Tudi arhitekturna zasnova paviljona sledi avtorskemu konceptu in se jasno izrazi kot del velike novo predlagane parterne ureditve, ki na določenem mestu nastane kot zareza v tlaku. Nov objekt se izpostavi kot del urbane krajine in svoj program ponudi diskretno. Če se paviljon iz vzhodne strani izkazuje kot sodoben ekspresiven objekt, iz svoje zahodne strani z oblikovanjem strehe jasno nagovori prostor kot del urbanega parka osrednjega mestnega trga ...", povzeto iz poročila natečajne komisije

views pogledi
 
 
 
 
 

project data podatki o projektu

client naročnik Mestna občina Maribor, Maribor

design architect arhitektura Nataša Šprah, Tomaž Ebenšpanger,  Alen Bauer
visualisation vizualizacija Sergej Mostnar