elevations and section fasade in prerez

English text coming soon ...

Lokacija za večino stanovanj ponuja kvalitetne in ugodno orientirane poglede na vrhove Kapelskih goric. Kvaliteta pogledov, odprtost in delna ruralnost območja je narekovala transparentno in lahkotno zasnovo, ki te poglede z arhitekturo uokvirja; na mestih, kjer so pogledi zaradi okoliških stavb nekoliko manj odprti, predlagamo ustrezno ozelenitev. Notranje bivalne prostore odpiramo zunanjosti, pogledom in naravi. Široki nadstreški oz. zunanji bivalni prostori nudijo učinkovito zaščito pred soncem v poletnih mesecih, pozimi pa omogočajo še zadostno količino sončnega obsevanja v notranjost bivalnih prostorov. Na zunanji strani teras s senčili dodatno senčimo zunanje bivalne prostore in omogočamo individualnost stanovalcev.
view from the parking area pogled s parkirišča
view from the street pogled s ceste
view from the south pogled z juga
view from above to the courtyard pogled od zgoraj na dvorišče

project data podatki o projektu

client naročnik privat privatni

site area skupna velikost parcele 3182,0 m2
gross floor area zazidana površina 908,0 m2
total floor area skupna neto površina 2180,0 m2

design architect arhitektura Tomaž Ebenšpanger