The Sobota Three, detached houses

Benkova ulica, Murska Sobota, 2008


Soboška trojka, naselje individualnih hiš

Benkova ulica, Murska Sobota, 2008


site plan situacija

The Sobota Three are a single-family houses with classical formalisation of the exterior and a spacious interior, which is perfect for family life; the interior is equipped with a fireplace, a kitchen leaning to the wall, soft wooden wrap that floats above the living area and a view of the yards and atriums.

Soboška trojka so enodružinske hiše z radikalno vizijo tistega, kar arhitektura lahko je; svojevrstna moderna klasika tradicionalnega. Na zunaj klasična formalizacija, od znotraj presenetljiv prostor za družinsko življenje, z izrazitim in praktičnim "ognjiščem", kuhinjo prislonjeno ob zid, mehak lesen ovoj, ki lebdi nad bivalnim prostorom in ustvarja intimnejši prostor za bivanje in prehranjevanje. Spodaj in zgoraj, zasebno in javno, zaprto in odprto. Spodaj razkošna dnevna soba s pogledom na dvorišča oz. atrije, krasno osvetljena z enotno veliko oblikovanimi odprtinami.

ground floor plan tloris pritličja
characteristic section značilni prerez
view to the dwelling patio pogled na bivalni atrij
view to the entrance pogled proti vhodu

south elevation južna fasada

west elevation zahodna fasada
views to model pogledi na maketo
 
 

project data podatki o projektu

client naročnik privat privatni

site area velikost parcel 2280 m2
gross floor area zazidana površina 494,7 m2
total floor area skupna neto površina 552,6 m2

design architect arhitektura Tomaž Ebenšpanger