Hostel Granar

business trade zone Granar Beltinci, 2008


Hostel Granar

poslovno trgovska cona Granar Beltinci, 2008


site plan situacija

English text coming soon ...

Na južnem robu podjetniško trgovske cone Granar v Beltincih investitor želi zgraditi hostel za potrebe prehodnega bivanja. V iskanju racionalizacije gradnje in preproste asketske zasnove predlagamo sobe z minimalnimi dimenzijami, na sredino pomaknjene sanitarne vozle in vertikalno komunikacijo, uporabo alternativnih materialov, gradnjo s tipiziranimi betonskimi prefabrikati, notranjo opremo iz lakiranih MDF plošč in vodoodbojno barvo namesto sanitarne keramike. Vse sobe imajo nižje parapete kot običajno in so enakovredno orientirane s pogledom v zelenje. Oba objekta povezuje dolgi nadstrešek, ki med njima - kot nadaljevanje kvalitetnega obstoječega zelenega sistema na vzhodnem robu območja - ustvarja osrednji na novo ozelenjeni atrij s klopmi ter mehko razmejuje severni rob območja, kjer organiziramo dostop s parkirnimi mesti in zeleni sistem na južnem robu območja.
plans and section tlorisi in prerez
elevations fasade
view to the whole pogled na celoto
view to the entrance pogled proti vhodu
view into the courtyard pogled v atrij
view from the street pogled s ceste
view from the north pogled s severa

project data podatki o projektu

client naročnik SGP POMGRAD d.d., Murska Sobota

site area skupna velikost parcele 3900,0 m2
gross floor area zazidana površina 636,6 m2
total floor area skupna neto površina 1611,6 m2

design architect arhitektura Tomaž Ebenšpanger